Privacy Statement

1 Algemeen

De besloten vennootschap Victa B.V., gevestigd aan de Demmersweg 10 te Hengelo (hierna: “Victa”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08225460,verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2 Verzamelde en gebruikte data

2.1. Persoonlijke data die u aan ons verzonden heeft via e-mail of via formulieren op onze internetsites zoals:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Mobiel nummer
 • Opleidingsniveau
 • In bezit rijbewijs?
 • URL Linkedin profiel
 • URL Facebook profiel
 • URL Twitter account
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae

2.2 Automatisch door ons verzamelde informatie via cookies. Bekijk ons beleid omtrent het gebruik van cookies.

2.3 Persoonlijke gegevens die door onze business partners aan ons zijn verstrekt. Onze business partners garanderen dat zij toestemming hebben ontvangen om uw persoonlijke gegevens met ons te delen en te gebruiken.

3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Victa kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@victa.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

4 Waarvoor wij de gegevens gebruiken

Victa verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of mailen om een afspraak te plannen;
 • Om u te kunnen bellen of mailen om u te informeren over de voortgang van de sollicitatie procedure;
 • Om te bepalen of uw profiel pas bij de functie;

5 Hoe lang we gegevens bewaren

Victa zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van uw eigen wensen die zijn aangegeven bij het invullen van het web formulier is de standaard bewaartermijn 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. De keuze is om dit te verlengen tot 12 maanden.  Wij bewaren inactieve persoonsgegevens maximaal 1 jaar.Kandidaten ontvangen enkele dagen voor afloop van deze periode een e-mail of zij hun gegevens langer ter beschikking willen stellen. Verlengen zij niet, dan worden aan het einde van de bewaartermijn de gegevens van de kandidaat automatisch geanonimiseerd en zijn ze niet langer beschikbaar via de backoffice. De geanonimiseerde gegevens worden nog twee jaar bewaard voor rapportages.

6 Delen met anderen

Victa verstrekt in principe uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een sollicitatie procedure of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7 In kaart brengen websitebezoek

Victa gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@victa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Victa zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9 Beveiliging

Victa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@victa.nl.

Werken bij Victa

Victa Hengelo
Hengelo
Demmersweg 10
7556BN Hengelo
Nederland
Tel: +31 (0)74 – 2915208
Victa Assen
Assen
Spanjelaan 12
9403DP Assen
Nederland
Tel: +31 (0)592 – 749320
Victa Amsterdam
Amsterdam
Herengracht 448 – 450
1017 CA Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0)20 – 2051188
Victa Amsterdam
Amsterdam
Krijn Taconiskade 424
1087 HW Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0)20 – 2386030
Victa Germany
Germany
Duppelstrasse 17A
48599 Gronau
Deutschland
Tel: 01575-7727535
Victa Aruba
Aruba
Paradera
Aruba
Tel: +31 (0)74 – 2915208
Copyright @ Victa BV | Disclaimer | Sitemap